|   | 
TIN TIÊU ĐIỂM  
 Thông báo: V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2014 
 Thông báo: V/v Quy định Thời gian làm việc 
 THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (T08.2014) 
 THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN & TRIỂN KHAI PHẦN MỀM (T08.2014) 
 
 

HOTLINE: 0912.358.982
 
BỘ PHẬN KINH DOANH
Trần Thế Linh
0919.053.620
 
     
 
     
CÔNG TY MELIASOFT
 

046.281.2326

Số máy lẻ
Trợ giúp 0
Kinh doanh 101
Kinh doanh 102
Kế toán 103
Ban Giám đốc 104
Kỹ thuật 105
Kỹ thuật 106
Kỹ thuật 107
Kỹ thuật 108
     
Số cầm tay  

Trần Thị Hường

 

 

0975.626.179

Khuất Thị Thanh

 

 

01632.564315

Nguyễn Thị Nga

 

 

0979.568.248

Mai Hương

 

 

0972.397.439

Phạm Quốc Quân

 

 

0973.504.853

Trần Thị Thu Thắng    
0964.224.359

 

 Thông báo: V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2014 
 Thông báo: V/v Quy định Thời gian làm việc 
 THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (T08.2014) 
 THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN & TRIỂN KHAI PHẦN MỀM (T08.2014) 
 
 

HOTLINE: 0912.358.982
 
BỘ PHẬN KINH DOANH
Trần Thế Linh
0919.053.620
 
     
 
     
CÔNG TY MELIASOFT
 

046.281.2326

Số máy lẻ
Trợ giúp 0
Kinh doanh 101
Kinh doanh 102
Kế toán 103
Ban Giám đốc 104
Kỹ thuật 105
Kỹ thuật 106
Kỹ thuật 107
Kỹ thuật 108
     
Số cầm tay  

Trần Thị Hường

 

 

0975.626.179

Khuất Thị Thanh

 

 

01632.564315

Nguyễn Thị Nga

 

 

0979.568.248

Mai Hương

 

 

0972.397.439

Phạm Quốc Quân

 

 

0973.504.853

Trần Thị Thu Thắng    
0964.224.359

 

© 2012 Meliasoft j.s.c  -  Tel: (04) 6 281 2326; (04) 6 281 2338; (04) 6 281 2335  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Phòng 606, Tầng 6, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội (IPH), Số 239, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Phòng 609, Tầng 6, CT6, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

© 2012 Meliasoft j.s.c  -  Tel: (04) 6 281 2326; (04) 6 281 2338; (04) 6 281 2335  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Phòng 606, Tầng 6, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội (IPH), Số 239, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Phòng 609, Tầng 6, CT6, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội