|   | 
TIN TIÊU ĐIỂM  

 Thông báo: V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2015  

 Tính năng nổi bật của Meliasoft 2016 

 Thư mời hợp tác phân phối phần mềm ERP 

 


HOTLINE: 0983.358.982
 
BỘ PHẬN KINH DOANH
Trần Thế Linh

0919.053.620
 
CÔNG TY MELIASOFT
 

04.32.000.560

 

04.32.000.561

 

04.32.636.555

 

   

 

 Thông báo: V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2015  

 Tính năng nổi bật của Meliasoft 2016 

 Thư mời hợp tác phân phối phần mềm ERP 

 


HOTLINE: 0983.358.982
 
BỘ PHẬN KINH DOANH
Trần Thế Linh

0919.053.620
 
CÔNG TY MELIASOFT
 

04.32.000.560

 

04.32.000.561

 

04.32.636.555

 

   

 

Tel: (04) 32 000 560; (04) 32 000 561; (04) 32 636 555  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Ngõ 72, Đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tel: (04) 32 000 560; (04) 32 000 561; (04) 32 636 555  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Ngõ 72, Đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP. Hà Nội