|   | 

 

 

 Dưới đây xin giới thiệu các tính năng nổi bật và khác biệt so với các phần mềm Kế toán quản trị khác, bao gồm:

 • In Hóa đơn

Hệ thống cho phép Doanh nghiệp tự in hóa đơn. Theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về in hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51. Sau khi in dữ liệu sẽ được cập nhật vào CSDL để hạch toán và lên số liệu báo cáo Kế toán.

• Meliasoft với Microsoft Excel

Chương trình có khả năng kết nối trực tiếp với Microsoft Excel làm tăng sức mạnh và tính mềm dẻo của phần mềm. Với chức năng này doanh nghiệp có thể thiết kế cho mình các báo cáo đặc thù một cách linh hoạt. Như vậy, Doanh nghiệp được sử dụng một sản phẩm 2 trong trong 1 có thể giải quyết được hầu hết các nhu cầu trong quản lý. 

• Chức năng cho phép nhà quản trị lập Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Trong hoạt động của doanh nghiệp thì nhiệm vụ của các hoạt động kế toán là nhằm thu thập và thống kê lại thông tin của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp rồi từ tổng hợp lên các báo cáo tài chính thể hiện kết quả của hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Như vậy thì nhà quản trị chỉ có thể biết được kế quả hoạt động kinh doanh vào cuối kỳ.

Vào đầu kỳ kế toán, nhà quản trị có thể dựa vào các nguồn lực đầu vào của doanh nghiệp (nhân sự, tiền mặt, nguyên vật liệu, v.v…) để lên kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong phần mềm Kế toán quản trị Meliasoft 2010 thì Kế hoạch là một module hoàn toàn đồng dạng với kế toán, nó cho phép theo dõi kế hoạch mục tiêu, kế hoạch thực hiện, tiến độ thực hiện giữa kế toán với kế hoạch thực hiện, giữa kế hoạch thực hiện so với kế hoạch mục tiêu. 

Khả năng truy vết thông tin theo đối tượng quản trị

Hệ thống cho phép hiển thị dữ liệu hai chiều, đứng ở danh mục có thể hiển thị tất cả những số liệu liên quan đến danh mục đó (Ví dụ: Đứng ở danh mục tài khoản với dòng tài khoản 111 – thực hiện chức năng phím cho phép hiển thị toàn bộ các dữ liệu đầu kỳ cũng như dữ liệu phát sinh liên quan đến tài khoản 111), đứng từ báo cáo bất kỳ có thể truy ngược lại từng chứng từ liên quan đến số liệu báo cáo (Ví dụ: Khi đứng ở báo cáo bảng cân đối số phát sinh, người dùng có thể dùng phím Enter để hiển thị chi tiết dữ liệu liên quan đến tài khoản mà con trỏ đang đứng, và tiếp tục enter lần 2 chương trình sẽ hiển thị chi tiết các chứng từ gốc liên quan đến nghiệp vụ của báo cáo, tại đây người dùng có thể sửa chứng từ gốc).

Thông tin mã danh mục nằm trên bất kỳ đối tượng nào, người dùng cũng có thể truy ngược lại thông tin đầy đủ tại danh mục đó (Ví dụ: Khi người dùng đang đứng ở bảng báo cáo có hiển thị mã hàng, người dùng có thể đưa trỏ chuột đến ô có chứa mã hàng và nhấn phím F12, khi đó chương trình tự động mở bảng danh mục vât tư hàng hóa và với dòng thông tin được hiển thị).

Khả năng truy vết cho phép người dùng có thể cập nhật dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. 

• Khả năng phân luồng dữ liệu và tích hợp quyền theo từng cấp

Trong dự án triển khai ứng dựng ERP vào doanh nghiệp, dữ liệu được cập nhật rất đa dạng lấy từ nhiều bộ phận, một chứng từ có thể thuộc nhiều bộ phận thông qua các giao dịch được thực hiện đối với mỗi bộ phận, khi đó các thông tin trên các chứng từ cần được phân quyền theo từng bộ phận, đến từng nhân viên trong mỗi bộ phận, đáp ứng khả năng phân công công việc của người quản trị, giám đốc dữ liệu. Ví dụ, đối với phiếu nhập mua, các thông tin được cập nhật đầu tiên tại bộ phận quản lý kho như Mã hàng, Số lượng, còn các thông tin như Hợp đồng hoặc Đơn hàng mua, Giá, Thuế VAT, Điều khoản thanh toán, v.v.. thì lại do các kế toán cập nhật. Bài toán đặt ra ở đây là mỗi người chỉ có thể cập nhật được các thông tin mà mình có quyền, đồng thời các thông tin phải được cập nhật tập trung trên một chứng từ và tránh trùng lắp thông tin.  

Chức năng tìm kiếm nhanh các danh mục, báo cáo

Tại cửa sổ chính của chương trình Meliasoft 2010, trên thanh công cụ Command Search, người sử dụng nhập một từ bất kỳ liên quan đến danh mục, báo cáo, v.v… rồi nhấn phím Enter để thực hiện tìm kiếm. Chương trình sẽ trả về các danh mục, báo cáo tương ứng. 

• Chức năng trích rút thông tin đa chiều theo yêu cầu của nhà quản trị

Dựa vào quy cách đặt mã các đối tượng quản lý, chương trình cho phép nhà quản trị trích rút thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau. 

Khả năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các chi nhánh của Công ty (hợp nhất báo cáo tài chính cả Công ty/Tập đoàn)

Trong các Tổng Công ty hoặc các Công ty hoạt động với mô hình nhiều chi nhánh đặt tại các vùng miền khác nhau, vấn đề là làm sao để hợp nhất được các báo cáo tài chính nhanh nhất của cả tập đoàn? Hay với mô hình của một Công ty phân phối với nhiều chi nhánh, làm sao để Nhà quản trị có được kết quả bán hàng toàn Công ty, hay tổng lượng hàng hoá nhập-xuất-tồn? Hoặc là làm sao để khi sự cố như mất điện, mất mạng hay thậm chí máy chủ chính bị hư hại ở 1 chi nhánh thì không ảnh hưởng đến các chi nhánh khác (hệ thống ở các chi nhánh vẫn hoạt động bình thường)? Với phần mềm Kế toán quản trị Meliasoft 2010 sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề này. 

• Khả năng xử lý nghiệp vụ thông minh

Khi người dùng thao tác rất nhiều tiện ích được sử dụng như định khoản tự động khi người dùng cập nhật chứng từ nhập mua, hay hóa đơn bán hàng, người sử dụng có thể khai báo bất kỳ một thông tin nào trên một loại chứng từ bất kỳ vào các giao dịch để có thể sử dụng lại. Tiện ích này cho phép người dùng đỡ mất nhiều công sức khi cập nhật các dữ liệu lặp lại của một loại chứng từ nào đó. Bên cạnh đó chương trình còn cho phép nâng cao khả năng tìm kiếm một cách đa dạng, nhiều chiều đáp ứng khả năng quản trị phức tạp nhiều khối và nhiều cấp. 

• Khả năng khôi phục dữ liệu đang soạn thảo khi máy tính gặp sự cố như mất điện (Auto Recovery)

Chương trình có khả năng ghi nhớ các thao tác ở dạng file nháp trên máy trạm, phòng khi gặp sự cố  (ví dụ như mất điện hay bị mất mạng, v.v..) vào chính thời điểm mà người dùng chưa kịp lưu thông tin lên máy chủ. Khi chương trình chạy trở lại, người dùng có thể lấy lại dữ liệu đang còn dang dở trước khi chương trình gặp sự cố.

• Có thể gửi tin nhắn (SMS) tới điện thoại của Nhà quản trị các thông tin kế toán, quản trị

Khi Nhà quản trị có nhu cầu muốn nhận thông tin báo cáo liên quan đến kế toán tài chính qua điện thoại hàng ngày thì có thể đăng ký với Meliasoft, chúng tôi sẽ thiết lập chức năng này dựa trên yêu cầu của khách hàng. 

• Kiểm soát chứng từ

Chương trình cho phép người dùng có thể kiểm soát số liệu qua các cấp user, số liệu được cập nhật vào chứng từ có thể chưa lên được số cái, báo cáo kế toán, khi chưa qua cấp user duyệt.

Tuy nhiên tính năng này chỉ dùng cho các doanh nghiệp lớn, có quy trình quản lý luân chuyển chứng từ tương đối chặt chẽ, người dùng có thể không sử dụng tính năng này bằng cách khai báo trong hệ thống của chương trình. 

• Có thể hỗ trợ nhập dữ liệu bằng bộ gõ Unicode

Khi sử dụng phần mềm của Meliasoft, chúng tôi sẽ thiết lập để hệ thống cho phép người dùng có thể nhập liệu bằng mã Unicode.

 • Cho phép người sử dụng có thể tác nghiệp qua điện thoại di động

Một trong những đòi hỏi của mô hình  kiến trúc SOA mà Meliasoft đang phát triển, cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tế công việc của khách hàng, nhóm nghiên cứu Meliasoft đã cho ra đời một số tính năng cho phép người sử dụng có thể tác nghiệp với hệ thống bằng điện thoại di động: Tự động nhận những thông tin quản trị và nhắc nhở hỗ trợ ra quyết định quản trị theo thời gian thực, có thể đặt hàng qua điện thoại di động, ...

 

Tuỳ theo từng yêu cầu khách mà chúng tôi sẽ tích hợp các chức năng trên vào hệ thống.

 

 

 Dưới đây xin giới thiệu các tính năng nổi bật và khác biệt so với các phần mềm Kế toán quản trị khác, bao gồm:

 • In Hóa đơn

Hệ thống cho phép Doanh nghiệp tự in hóa đơn. Theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về in hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51. Sau khi in dữ liệu sẽ được cập nhật vào CSDL để hạch toán và lên số liệu báo cáo Kế toán.

• Meliasoft với Microsoft Excel

Chương trình có khả năng kết nối trực tiếp với Microsoft Excel làm tăng sức mạnh và tính mềm dẻo của phần mềm. Với chức năng này doanh nghiệp có thể thiết kế cho mình các báo cáo đặc thù một cách linh hoạt. Như vậy, Doanh nghiệp được sử dụng một sản phẩm 2 trong trong 1 có thể giải quyết được hầu hết các nhu cầu trong quản lý. 

• Chức năng cho phép nhà quản trị lập Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Trong hoạt động của doanh nghiệp thì nhiệm vụ của các hoạt động kế toán là nhằm thu thập và thống kê lại thông tin của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp rồi từ tổng hợp lên các báo cáo tài chính thể hiện kết quả của hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Như vậy thì nhà quản trị chỉ có thể biết được kế quả hoạt động kinh doanh vào cuối kỳ.

Vào đầu kỳ kế toán, nhà quản trị có thể dựa vào các nguồn lực đầu vào của doanh nghiệp (nhân sự, tiền mặt, nguyên vật liệu, v.v…) để lên kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong phần mềm Kế toán quản trị Meliasoft 2010 thì Kế hoạch là một module hoàn toàn đồng dạng với kế toán, nó cho phép theo dõi kế hoạch mục tiêu, kế hoạch thực hiện, tiến độ thực hiện giữa kế toán với kế hoạch thực hiện, giữa kế hoạch thực hiện so với kế hoạch mục tiêu. 

Khả năng truy vết thông tin theo đối tượng quản trị

Hệ thống cho phép hiển thị dữ liệu hai chiều, đứng ở danh mục có thể hiển thị tất cả những số liệu liên quan đến danh mục đó (Ví dụ: Đứng ở danh mục tài khoản với dòng tài khoản 111 – thực hiện chức năng phím cho phép hiển thị toàn bộ các dữ liệu đầu kỳ cũng như dữ liệu phát sinh liên quan đến tài khoản 111), đứng từ báo cáo bất kỳ có thể truy ngược lại từng chứng từ liên quan đến số liệu báo cáo (Ví dụ: Khi đứng ở báo cáo bảng cân đối số phát sinh, người dùng có thể dùng phím Enter để hiển thị chi tiết dữ liệu liên quan đến tài khoản mà con trỏ đang đứng, và tiếp tục enter lần 2 chương trình sẽ hiển thị chi tiết các chứng từ gốc liên quan đến nghiệp vụ của báo cáo, tại đây người dùng có thể sửa chứng từ gốc).

Thông tin mã danh mục nằm trên bất kỳ đối tượng nào, người dùng cũng có thể truy ngược lại thông tin đầy đủ tại danh mục đó (Ví dụ: Khi người dùng đang đứng ở bảng báo cáo có hiển thị mã hàng, người dùng có thể đưa trỏ chuột đến ô có chứa mã hàng và nhấn phím F12, khi đó chương trình tự động mở bảng danh mục vât tư hàng hóa và với dòng thông tin được hiển thị).

Khả năng truy vết cho phép người dùng có thể cập nhật dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. 

• Khả năng phân luồng dữ liệu và tích hợp quyền theo từng cấp

Trong dự án triển khai ứng dựng ERP vào doanh nghiệp, dữ liệu được cập nhật rất đa dạng lấy từ nhiều bộ phận, một chứng từ có thể thuộc nhiều bộ phận thông qua các giao dịch được thực hiện đối với mỗi bộ phận, khi đó các thông tin trên các chứng từ cần được phân quyền theo từng bộ phận, đến từng nhân viên trong mỗi bộ phận, đáp ứng khả năng phân công công việc của người quản trị, giám đốc dữ liệu. Ví dụ, đối với phiếu nhập mua, các thông tin được cập nhật đầu tiên tại bộ phận quản lý kho như Mã hàng, Số lượng, còn các thông tin như Hợp đồng hoặc Đơn hàng mua, Giá, Thuế VAT, Điều khoản thanh toán, v.v.. thì lại do các kế toán cập nhật. Bài toán đặt ra ở đây là mỗi người chỉ có thể cập nhật được các thông tin mà mình có quyền, đồng thời các thông tin phải được cập nhật tập trung trên một chứng từ và tránh trùng lắp thông tin.  

Chức năng tìm kiếm nhanh các danh mục, báo cáo

Tại cửa sổ chính của chương trình Meliasoft 2010, trên thanh công cụ Command Search, người sử dụng nhập một từ bất kỳ liên quan đến danh mục, báo cáo, v.v… rồi nhấn phím Enter để thực hiện tìm kiếm. Chương trình sẽ trả về các danh mục, báo cáo tương ứng. 

• Chức năng trích rút thông tin đa chiều theo yêu cầu của nhà quản trị

Dựa vào quy cách đặt mã các đối tượng quản lý, chương trình cho phép nhà quản trị trích rút thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau. 

Khả năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các chi nhánh của Công ty (hợp nhất báo cáo tài chính cả Công ty/Tập đoàn)

Trong các Tổng Công ty hoặc các Công ty hoạt động với mô hình nhiều chi nhánh đặt tại các vùng miền khác nhau, vấn đề là làm sao để hợp nhất được các báo cáo tài chính nhanh nhất của cả tập đoàn? Hay với mô hình của một Công ty phân phối với nhiều chi nhánh, làm sao để Nhà quản trị có được kết quả bán hàng toàn Công ty, hay tổng lượng hàng hoá nhập-xuất-tồn? Hoặc là làm sao để khi sự cố như mất điện, mất mạng hay thậm chí máy chủ chính bị hư hại ở 1 chi nhánh thì không ảnh hưởng đến các chi nhánh khác (hệ thống ở các chi nhánh vẫn hoạt động bình thường)? Với phần mềm Kế toán quản trị Meliasoft 2010 sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề này. 

• Khả năng xử lý nghiệp vụ thông minh

Khi người dùng thao tác rất nhiều tiện ích được sử dụng như định khoản tự động khi người dùng cập nhật chứng từ nhập mua, hay hóa đơn bán hàng, người sử dụng có thể khai báo bất kỳ một thông tin nào trên một loại chứng từ bất kỳ vào các giao dịch để có thể sử dụng lại. Tiện ích này cho phép người dùng đỡ mất nhiều công sức khi cập nhật các dữ liệu lặp lại của một loại chứng từ nào đó. Bên cạnh đó chương trình còn cho phép nâng cao khả năng tìm kiếm một cách đa dạng, nhiều chiều đáp ứng khả năng quản trị phức tạp nhiều khối và nhiều cấp. 

• Khả năng khôi phục dữ liệu đang soạn thảo khi máy tính gặp sự cố như mất điện (Auto Recovery)

Chương trình có khả năng ghi nhớ các thao tác ở dạng file nháp trên máy trạm, phòng khi gặp sự cố  (ví dụ như mất điện hay bị mất mạng, v.v..) vào chính thời điểm mà người dùng chưa kịp lưu thông tin lên máy chủ. Khi chương trình chạy trở lại, người dùng có thể lấy lại dữ liệu đang còn dang dở trước khi chương trình gặp sự cố.

• Có thể gửi tin nhắn (SMS) tới điện thoại của Nhà quản trị các thông tin kế toán, quản trị

Khi Nhà quản trị có nhu cầu muốn nhận thông tin báo cáo liên quan đến kế toán tài chính qua điện thoại hàng ngày thì có thể đăng ký với Meliasoft, chúng tôi sẽ thiết lập chức năng này dựa trên yêu cầu của khách hàng. 

• Kiểm soát chứng từ

Chương trình cho phép người dùng có thể kiểm soát số liệu qua các cấp user, số liệu được cập nhật vào chứng từ có thể chưa lên được số cái, báo cáo kế toán, khi chưa qua cấp user duyệt.

Tuy nhiên tính năng này chỉ dùng cho các doanh nghiệp lớn, có quy trình quản lý luân chuyển chứng từ tương đối chặt chẽ, người dùng có thể không sử dụng tính năng này bằng cách khai báo trong hệ thống của chương trình. 

• Có thể hỗ trợ nhập dữ liệu bằng bộ gõ Unicode

Khi sử dụng phần mềm của Meliasoft, chúng tôi sẽ thiết lập để hệ thống cho phép người dùng có thể nhập liệu bằng mã Unicode.

 • Cho phép người sử dụng có thể tác nghiệp qua điện thoại di động

Một trong những đòi hỏi của mô hình  kiến trúc SOA mà Meliasoft đang phát triển, cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tế công việc của khách hàng, nhóm nghiên cứu Meliasoft đã cho ra đời một số tính năng cho phép người sử dụng có thể tác nghiệp với hệ thống bằng điện thoại di động: Tự động nhận những thông tin quản trị và nhắc nhở hỗ trợ ra quyết định quản trị theo thời gian thực, có thể đặt hàng qua điện thoại di động, ...

 

Tuỳ theo từng yêu cầu khách mà chúng tôi sẽ tích hợp các chức năng trên vào hệ thống.

Tin tiêu điểm  

 

 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi