|   | 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Meliasoft biên soạn ở 2 dạng: văn bản Doc và video dạng Flash.

A. Tài liệu dạng văn bản DOC: 

Bạn có thể download tài liệu này về bằng cách click vào link sau:

DOWNLOAD tài liệu hướng dẫn sử dụng

 

B. Video hướng dẫn:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

1. Khởi động & Giới thiệu

1.1 Các phím chức năng dùng chung

1.2 Các chức năng khác

2. Giới thiệu phần Đầu kỳ

2.1 Số dư đầu kỳ tài khoản

2.2 Số tồn kho đầu kỳ

2.3 Số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng

2.4 Số dư đầu cho các chứng từ có hạn thanh toán

2.5 Dư đầu theo nhân viên kinh doanh, bộ phận

2.6 Doanh số khoán

3. Giới thiệu phần Quản lý

3.1 Quản lý Tài sản

3.2 Quản lý Hợp đồng

3.3 Quản lý Nhân viên

3.4 Quản lý Nhắc việc

4. Giới thiệu menu Danh mục

4.1 Danh mục Tài khoản

4.2 Danh mục Nhóm đối tượng

4.3 Danh mục Đối tượng

4.4 Danh mục Sản phẩm, Công trình

4.5 Danh mục Yếu tố chi phí

4.6 Danh mục Khoản mục phí

4.7 Danh mục Khử trùng chứng từ

4.8 Danh mục Kho hàng hoá

4.9 Danh mục Vùng, địa bàn

4.10 Danh mục Nhóm vật tư, hàng hoá

4.11 Danh mục Vật tư, hàng hoá

4.12 Danh mục Biểu thuế

4.13 Danh mục Nguồn vốn -  Danh mục Mục đích sử dụng -  Danh mục Lý do tăng giảm

4.14 Danh mục Bộ phận

4.15 Danh mục Tỷ giá hạch toán

4.16 Danh mục Lượng tồn tối đa, tối thiểu

4.17 Danh mục Lần thanh toán

4.18 Danh mục Bảng giá mua, bán

4.19 Danh mục Bảng giá vận chuyển, Bốc dỡ

4.20 Danh mục Văn bằng, chứng chỉ

5. Giới thiệu menu Chứng từ

5.1 Phiếu thu tiền mặt - Giấy báo có ngân hàng

5.2 Phiếu chi tiền mặt - Giấy báo nợ ngân hàng

5.3 Đơn đặt hàng mua & Phiếu nhập mua

5.4 Phiếu nhập mua & Chi phí vận chuyển

5.5 Đơn đặt hàng bán - Hoa đơn bán hàng - Hàng bán bị trả lại

5.6 Phiếu xuất điều chuyển kho

5.7 Phiếu xuất lắp ráp

5.8 Các chứng từ khác

5.9 Bảng lương

6.1 Cuối kỳ - Nhận dữ liệu - Tính khấu hao - Kiểm kê vật tư - Tính giá vốn

6.2 Tính giá thành sản phẩm

6.3 Khoá sổ, kế chuyển cuối kỳ - Cập nhật tồn kho đại lý - Truyền dữ liệu cho máy chủ khác

7. Phần Cuối năm

8. Giới thiệu phần Báo biểu

9. Phần Trợ giúp

10. Quản trị hệ thống

10.1 Khai báo biến cho phần việc quan trọng

10.2 Khai báo biến cho phần việc chung khác

10.3 Khai báo thông tin chứng từ

  

C. Video Những tính năng nổi bật:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

1. Khả năng đồng bộ hoá dữ liệu giữa các chi nhánh của công ty.

2. Chức năng cho phép nhà quản trị lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Khả năng truy vết thông tin theo đối tượng quản trị

4. Tính năng tìm kiếm dữ liệu

4.1 Tìm kiếm nhanh với Ctrl+F  F4 

4.2 Meliasearch - Tìm kiếm trên tư tưởng Google rất nhanh chóng

4.3 Meliasearch - Tìm kiếm thông tin trong danh mục

4.4 Meliasearch - Tìm kiếm dữ liệu

4.5 Tìm kiếm trong chứng từ

5. Tính năng lọc dữ liệu

6. Quản trị nhân sự

7. Quản lý công nợ

7.1 Thanh toán theo điều khoản hợp đồng

7.2 Công nợ theo hạn thanh toán

7.3 Công nợ theo nhân viên kinh doanh

8. Hiệu quả quản lý kho

8.1 Lượng tồn tối đa, tồn tối thiểu

8.2 Quản lý lô

9. Quản lý TSCĐ, CCDC

10. Bảng giá mua, bán

11. Quản lý điều vận

12. Khả năng phục hồi dữ liệu đang soạn thảo khi máy tính gặp sự cố như mất điện

13. Khả năng phân luồng dữ liệu và tích hợp quyền theo từng cấp

14. Có thể gửi tin nhắn tới điện thoại, tích hợp với hệ thống email của nhà quản trị

15. Có thể hỗ trợ nhập dữ liệu bằng bộ gõ Unicode

16. Meliasoft với Microsoft Exel

17. Kết xuất dữ liệu từ database ra exel

18. Tính giá thành linh hoạt

19. Các tuỳ chọn tiện ích trong phần quản trị hệ thống

19.1 Truyền dữ liệu đã Post

19.2 Tự động khoá dữ liệu theo ngày

19.3 Thời hạn định kỳ tự động tạo file sao lưu dữ liệu

19.4 Tồn tức thời khi lookup vật tư (C/K)

19.5 Kiểu duyệt chứng từ linh hoạt

19.6 Chế độ sổ và chứng từ kế toán

19.7 Cho phép check trùng mã số thuế trong danh mục đối tượng (C/K)

20. Tuỳ biến trong danh mục

21. Linh hoạt với chứng từ

21.1 Cho phép đánh lại số chứng từ tự động, hàng loại

21.2 Đa dạng hoá trong vấn đề tính chiết khấu

21.3 Tự định nghĩa thêm nhiều loại chứng từ trong cùng một loại phiếu

21.4 Khai báo mặc định tên Giám đốc và Kế toán trưởng để in "Biên bản đối chiếu công nợ" trong màn hình nhập liệu "Hoá đơn bán hàng" 

21.5 Xem chứng từ khi lên báo cáo

21.6 Cho phép sử dụng song song nhiều số lượng quy đổi khi nhập liệu chứng từ vật tư

21.7 Cho phép khai báo thêm các trường động khi lên bảng kê chứng từ

21.8 Kiểm soát chứng từ chặt chẽ

21.9 In hoá đơn

21.10 Quản lý số liệu đa tiền tệ

21.11 Tiện ích khi nhập số liệu

21.12 Tự động hoá xử lý dữ liệu

22. Báo cáo thông minh.

 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Meliasoft biên soạn ở 2 dạng: văn bản Doc và video dạng Flash.

A. Tài liệu dạng văn bản DOC: 

Bạn có thể download tài liệu này về bằng cách click vào link sau:

DOWNLOAD tài liệu hướng dẫn sử dụng

 

B. Video hướng dẫn:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

1. Khởi động & Giới thiệu

1.1 Các phím chức năng dùng chung

1.2 Các chức năng khác

2. Giới thiệu phần Đầu kỳ

2.1 Số dư đầu kỳ tài khoản

2.2 Số tồn kho đầu kỳ

2.3 Số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng

2.4 Số dư đầu cho các chứng từ có hạn thanh toán

2.5 Dư đầu theo nhân viên kinh doanh, bộ phận

2.6 Doanh số khoán

3. Giới thiệu phần Quản lý

3.1 Quản lý Tài sản

3.2 Quản lý Hợp đồng

3.3 Quản lý Nhân viên

3.4 Quản lý Nhắc việc

4. Giới thiệu menu Danh mục

4.1 Danh mục Tài khoản

4.2 Danh mục Nhóm đối tượng

4.3 Danh mục Đối tượng

4.4 Danh mục Sản phẩm, Công trình

4.5 Danh mục Yếu tố chi phí

4.6 Danh mục Khoản mục phí

4.7 Danh mục Khử trùng chứng từ

4.8 Danh mục Kho hàng hoá

4.9 Danh mục Vùng, địa bàn

4.10 Danh mục Nhóm vật tư, hàng hoá

4.11 Danh mục Vật tư, hàng hoá

4.12 Danh mục Biểu thuế

4.13 Danh mục Nguồn vốn -  Danh mục Mục đích sử dụng -  Danh mục Lý do tăng giảm

4.14 Danh mục Bộ phận

4.15 Danh mục Tỷ giá hạch toán

4.16 Danh mục Lượng tồn tối đa, tối thiểu

4.17 Danh mục Lần thanh toán

4.18 Danh mục Bảng giá mua, bán

4.19 Danh mục Bảng giá vận chuyển, Bốc dỡ

4.20 Danh mục Văn bằng, chứng chỉ

5. Giới thiệu menu Chứng từ

5.1 Phiếu thu tiền mặt - Giấy báo có ngân hàng

5.2 Phiếu chi tiền mặt - Giấy báo nợ ngân hàng

5.3 Đơn đặt hàng mua & Phiếu nhập mua

5.4 Phiếu nhập mua & Chi phí vận chuyển

5.5 Đơn đặt hàng bán - Hoa đơn bán hàng - Hàng bán bị trả lại

5.6 Phiếu xuất điều chuyển kho

5.7 Phiếu xuất lắp ráp

5.8 Các chứng từ khác

5.9 Bảng lương

6.1 Cuối kỳ - Nhận dữ liệu - Tính khấu hao - Kiểm kê vật tư - Tính giá vốn

6.2 Tính giá thành sản phẩm

6.3 Khoá sổ, kế chuyển cuối kỳ - Cập nhật tồn kho đại lý - Truyền dữ liệu cho máy chủ khác

7. Phần Cuối năm

8. Giới thiệu phần Báo biểu

9. Phần Trợ giúp

10. Quản trị hệ thống

10.1 Khai báo biến cho phần việc quan trọng

10.2 Khai báo biến cho phần việc chung khác

10.3 Khai báo thông tin chứng từ

  

C. Video Những tính năng nổi bật:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

1. Khả năng đồng bộ hoá dữ liệu giữa các chi nhánh của công ty.

2. Chức năng cho phép nhà quản trị lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Khả năng truy vết thông tin theo đối tượng quản trị

4. Tính năng tìm kiếm dữ liệu

4.1 Tìm kiếm nhanh với Ctrl+F  F4 

4.2 Meliasearch - Tìm kiếm trên tư tưởng Google rất nhanh chóng

4.3 Meliasearch - Tìm kiếm thông tin trong danh mục

4.4 Meliasearch - Tìm kiếm dữ liệu

4.5 Tìm kiếm trong chứng từ

5. Tính năng lọc dữ liệu

6. Quản trị nhân sự

7. Quản lý công nợ

7.1 Thanh toán theo điều khoản hợp đồng

7.2 Công nợ theo hạn thanh toán

7.3 Công nợ theo nhân viên kinh doanh

8. Hiệu quả quản lý kho

8.1 Lượng tồn tối đa, tồn tối thiểu

8.2 Quản lý lô

9. Quản lý TSCĐ, CCDC

10. Bảng giá mua, bán

11. Quản lý điều vận

12. Khả năng phục hồi dữ liệu đang soạn thảo khi máy tính gặp sự cố như mất điện

13. Khả năng phân luồng dữ liệu và tích hợp quyền theo từng cấp

14. Có thể gửi tin nhắn tới điện thoại, tích hợp với hệ thống email của nhà quản trị

15. Có thể hỗ trợ nhập dữ liệu bằng bộ gõ Unicode

16. Meliasoft với Microsoft Exel

17. Kết xuất dữ liệu từ database ra exel

18. Tính giá thành linh hoạt

19. Các tuỳ chọn tiện ích trong phần quản trị hệ thống

19.1 Truyền dữ liệu đã Post

19.2 Tự động khoá dữ liệu theo ngày

19.3 Thời hạn định kỳ tự động tạo file sao lưu dữ liệu

19.4 Tồn tức thời khi lookup vật tư (C/K)

19.5 Kiểu duyệt chứng từ linh hoạt

19.6 Chế độ sổ và chứng từ kế toán

19.7 Cho phép check trùng mã số thuế trong danh mục đối tượng (C/K)

20. Tuỳ biến trong danh mục

21. Linh hoạt với chứng từ

21.1 Cho phép đánh lại số chứng từ tự động, hàng loại

21.2 Đa dạng hoá trong vấn đề tính chiết khấu

21.3 Tự định nghĩa thêm nhiều loại chứng từ trong cùng một loại phiếu

21.4 Khai báo mặc định tên Giám đốc và Kế toán trưởng để in "Biên bản đối chiếu công nợ" trong màn hình nhập liệu "Hoá đơn bán hàng" 

21.5 Xem chứng từ khi lên báo cáo

21.6 Cho phép sử dụng song song nhiều số lượng quy đổi khi nhập liệu chứng từ vật tư

21.7 Cho phép khai báo thêm các trường động khi lên bảng kê chứng từ

21.8 Kiểm soát chứng từ chặt chẽ

21.9 In hoá đơn

21.10 Quản lý số liệu đa tiền tệ

21.11 Tiện ích khi nhập số liệu

21.12 Tự động hoá xử lý dữ liệu

22. Báo cáo thông minh.

 

 

Tin tiêu điểm  

 

 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi