|   | 

 

  DOWNLOAD BẢN DEMO SẢN PHẨM MELIASOFT 2010

  1. Download tài liệu hướng dẫn cài đặt:

      Hướng dẫn download và cài đặt bản demo

 

  2. Download bản demo (chạy bằng máy ảo):

      Phần 1

      Phần 2

      Phần 3

      Phần 4

      Phần 5

      Phần 6

      Phần 7

      Phần 8

      Phần 9

      Phần 10

      Phần 11

 

  CẢM ƠN BẠN ĐÃ DOWNLOAD!

 

 

 

  DOWNLOAD BẢN DEMO SẢN PHẨM MELIASOFT 2010

  1. Download tài liệu hướng dẫn cài đặt:

      Hướng dẫn download và cài đặt bản demo

 

  2. Download bản demo (chạy bằng máy ảo):

      Phần 1

      Phần 2

      Phần 3

      Phần 4

      Phần 5

      Phần 6

      Phần 7

      Phần 8

      Phần 9

      Phần 10

      Phần 11

 

  CẢM ƠN BẠN ĐÃ DOWNLOAD!

 

 

Tin tiêu điểm  

 

 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi