|   | 

 

Thông qua khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp quản trị, giải pháp ứng dụng phần mềm để giải quyết các bài toán của doanh nghiệp. Các giải pháp chính của chúng tôi gồm:

 

click vào đây để xem video mô phỏng chức năng đồng bộ dữ liệu )

Giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu giữa các chi nhánh của Công ty

Trong các Tổng Công ty hoặc các Công ty hoạt động với mô hình nhiều chi nhánh đặt tại các vùng miền khác nhau, vấn đề là làm sao để hợp nhất được các báo cáo tài chính nhanh nhất của cả tập đoàn? Hay với mô hình của một Công ty phân phối với nhiều chi nhánh, làm sao để Nhà quản trị có được kết quả bán hàng toàn Công ty, hay tổng lượng hàng hoá nhập-xuất-tồn? Hoặc là làm sao để khi sự cố như mất điện, mất mạng hay thậm chí máy chủ chính bị hư hại ở 1 chi nhánh thì không ảnh hưởng đến các chi nhánh khác (hệ thống ở các chi nhánh vẫn hoạt động bình thường)? Với phần mềm Kế toán quản trị Meliasoft 2010 sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề này.

Truy vết thông tin theo đối tượng quản trị

Hệ thống cho phép hiển thị thông tin hai chiều, đứng ở danh mục có thể hiển thị tất cả những số liệu liên quan đến danh mục đó. Ví dụ: đứng ở danh mục tài khoản với dòng tài khoản 111 thì có thể thực hiện nhấn phím chức năng để hiển thị toàn bộ các dữ liệu đầu kỳ cũng như dữ liệu phát sinh liên quan đến tài khoản 111. Hoặc ngược lại, thông tin mã danh mục nằm trên bất kỳ đối tượng nào, người dùng cũng có thể truy ngược lại thông tin đầy đủ tại danh mục đó.

Nâng cao tầm quản trị thông tin bằng quy ước đặt mã các đối tượng quản trị

 

Meliasoft sẽ tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp cách đặt mã các đối tượng một cách khoa học để tiện lợi cho việc rút trích thông tin của nhà quản trị.

 

 

Thông qua khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp quản trị, giải pháp ứng dụng phần mềm để giải quyết các bài toán của doanh nghiệp. Các giải pháp chính của chúng tôi gồm:

 

click vào đây để xem video mô phỏng chức năng đồng bộ dữ liệu )

Giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu giữa các chi nhánh của Công ty

Trong các Tổng Công ty hoặc các Công ty hoạt động với mô hình nhiều chi nhánh đặt tại các vùng miền khác nhau, vấn đề là làm sao để hợp nhất được các báo cáo tài chính nhanh nhất của cả tập đoàn? Hay với mô hình của một Công ty phân phối với nhiều chi nhánh, làm sao để Nhà quản trị có được kết quả bán hàng toàn Công ty, hay tổng lượng hàng hoá nhập-xuất-tồn? Hoặc là làm sao để khi sự cố như mất điện, mất mạng hay thậm chí máy chủ chính bị hư hại ở 1 chi nhánh thì không ảnh hưởng đến các chi nhánh khác (hệ thống ở các chi nhánh vẫn hoạt động bình thường)? Với phần mềm Kế toán quản trị Meliasoft 2010 sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề này.

Truy vết thông tin theo đối tượng quản trị

Hệ thống cho phép hiển thị thông tin hai chiều, đứng ở danh mục có thể hiển thị tất cả những số liệu liên quan đến danh mục đó. Ví dụ: đứng ở danh mục tài khoản với dòng tài khoản 111 thì có thể thực hiện nhấn phím chức năng để hiển thị toàn bộ các dữ liệu đầu kỳ cũng như dữ liệu phát sinh liên quan đến tài khoản 111. Hoặc ngược lại, thông tin mã danh mục nằm trên bất kỳ đối tượng nào, người dùng cũng có thể truy ngược lại thông tin đầy đủ tại danh mục đó.

Nâng cao tầm quản trị thông tin bằng quy ước đặt mã các đối tượng quản trị

 

Meliasoft sẽ tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp cách đặt mã các đối tượng một cách khoa học để tiện lợi cho việc rút trích thông tin của nhà quản trị.

 

Tin tiêu điểm  

 

 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi