|   | 

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Trong hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay là hoạt động chưa có quy trình rõ ràng, hoặc một số doanh nghiệp lớn áp dụng quy trình ERP của phương Tây nhưng tỏ ra không phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.

Trước hiện trạng này, Meliasoft đã biên tập một bộ quy trình nghiệp vụ riêng phù hợp với thực tế quản lý của hầu hết các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay.

Dưới đây xin được giới thiệu toàn bộ nội dung của bộ Quy trình này:

1. Quy trình Kế toán tổng hợp

2. Quy trình Kế toán công nợ phải trả

3. Quy trình Kế toán công nợ phải thu

4. Quy trình Quản lý kho tại nhà máy

5. Quy trình Quản lý Đơn đặt hàng

6. Quy trình Quản lý Tài sản cố định

7. Quy trình Sản xuất tại nhà máy

8. Quy trình điều vận tại nhà máy

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Trong hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay là hoạt động chưa có quy trình rõ ràng, hoặc một số doanh nghiệp lớn áp dụng quy trình ERP của phương Tây nhưng tỏ ra không phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.

Trước hiện trạng này, Meliasoft đã biên tập một bộ quy trình nghiệp vụ riêng phù hợp với thực tế quản lý của hầu hết các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay.

Dưới đây xin được giới thiệu toàn bộ nội dung của bộ Quy trình này:

1. Quy trình Kế toán tổng hợp

2. Quy trình Kế toán công nợ phải trả

3. Quy trình Kế toán công nợ phải thu

4. Quy trình Quản lý kho tại nhà máy

5. Quy trình Quản lý Đơn đặt hàng

6. Quy trình Quản lý Tài sản cố định

7. Quy trình Sản xuất tại nhà máy

8. Quy trình điều vận tại nhà máy

Tin tiêu điểm  

 

 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi