|   | 

 

  Dưới đây xin được giới thiệu một số đối tác tiêu biểu của Công ty Meliasoft.

 
  1. Liên minh HTX Việt Nam
                        
                Website:  www.vca.org.vn
 
  2. Công ty CP Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL
                         
                Website:  www.ftl.vn
 
  3. Công ty TNHH Giải pháp VIETTOTAL
                         
                Website:  www.viettotal.com
 
  4. Trường CĐ nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ
                         
                Website:  www.truongbacbo.edu.vn
 
  5. Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh
                         
                Website:  www.tcqtkd.edu.vn
 
  6. Khoa Tin học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
                         
                Website:  www.neu.edu.vn
 
 

 

  Dưới đây xin được giới thiệu một số đối tác tiêu biểu của Công ty Meliasoft.

 
  1. Liên minh HTX Việt Nam
                        
                Website:  www.vca.org.vn
 
  2. Công ty CP Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL
                         
                Website:  www.ftl.vn
 
  3. Công ty TNHH Giải pháp VIETTOTAL
                         
                Website:  www.viettotal.com
 
  4. Trường CĐ nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ
                         
                Website:  www.truongbacbo.edu.vn
 
  5. Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh
                         
                Website:  www.tcqtkd.edu.vn
 
  6. Khoa Tin học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
                         
                Website:  www.neu.edu.vn
 
 
Tin tiêu điểm  

 

 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi