|   | 

Công ty Cổ phần Phần mềm Meliasoft

▪ ĐC:          Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội ( đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại ).
▪ ĐT:          (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47
▪ E-mail:     home@meliasoft.com
▪ Website:  www.meliasoft.com 

Bản đồ:

Meliasoft Head-office

 

Công ty Cổ phần Phần mềm Meliasoft

▪ ĐC:          Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội ( đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại ).
▪ ĐT:          (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47
▪ E-mail:     home@meliasoft.com
▪ Website:  www.meliasoft.com 

Bản đồ:

Meliasoft Head-office

 

Tin tiêu điểm  

 

 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi 

© 2010 Meliasoft j.s.c  -  ĐT: (04) 37.958.669  -  (04) 66.74.74.29  -  (04) 66.74.70.47  -  Email: home@meliasoft.com   -   Website: www.meliasoft.com 

Địa chỉ: Số 79, tổ 43, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (đường vào nhà trẻ Sao Mai, phía sau ĐH Thương Mại, click vào đây để xem sơ đồ đường đi